Hợp pháp hoá lãnh sự Trung Quốc

Múc đích: Tài liệu giấy tờ được dịch thuật và chứng nhận hợp pháp tại nước còn lại


DỊCH VỤ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ TRUNG QUỐC

Hiện nay, do nhu cầu kinh doanh, hợp tác đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng cao kéo theo việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ cấp tại một trong hai nước để sử dụng tại nước còn lại trở nên phổ biến . 

Các tài liệu, văn bản cấp tại Việt Nam muốn được sử dụng tại Trung Quốc hay các giấy tờ cấp tại Trung Quốc muốn được có giá trị pháp lý tại Việt Nam cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự, sau đây gọi tắt là Hợp pháp hóa lãnh sự Trung Quốc. Nhìn chung, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu là một thủ tục hành chính phức tạp vì có sự liên quan đến pháp luật của không chỉ nước cấp văn bản mà còn của nước mà văn bản đó được sử dụng.


Đối với giấy tờ cấp tại Việt Nam cần sử dụng tại Trung Quốc

Chứng nhận lãnh sự Trung Quốc là bước 1 của quy trình hợp pháp hoá lãnh sự Trung Quốc cho giấy tờ Việt Nam. Đây là việc cơ quan ngoại giao có thẩm quyền của Việt Nam (Cục Lãnh sự Hà Nội hoặc Sở Ngoại vụ TPHCM) xác nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam đó để giấy tờ đó được công nhận và sử dụng ở Trung Quốc.

Hợp pháp hoá lãnh sự Trung Quốc là bước 2 (cuối cùng) của quy trình hợp pháp hoá lãnh sự Trung Quốc cho giấy tờ Việt Nam. Đây là việc cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc (ĐSQ của Trung Quốc tại Việt Nam hoặc ĐSQ/LSQ Việt Nam tại Trung Quốc) xác thực con dấu/chữ ký, chức danh trên giấy tờ tài liệu của Việt Nam là hợp pháp để giấy tờ đó được sử dụng tại Trung Quốc.

Đối với giấy tờ cấp tại Trung Quốc sử dụng tại Việt Nam

Chứng nhận lãnh sự Trung Quốc là bước 1 của quy trình hợp pháp hoá lãnh sự Trung Quốc cho giấy tờ Trung Quốc sử dụng tại Việt Nam. Đây là việc cơ quan ngoại giao có thẩm quyền của Trung Quốc (Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được ủy quyền) xác nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ/tài liệu đó để giấy tờ đó được công nhận và sử dụng ở Việt Nam.

Hợp pháp hóa lãnh sự Trung Quốc là bước 2 (cuối) của quy trình hợp pháp hoá lãnh sự Trung Quốc cho giấy tờ Trung Quốc. Đây là việc cơ quan ngoại giao có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Trung Quốc để giấy tờ đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Do đó, nhắc đến chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự Trung Quốc là nhắc đến:


Hợp pháp hóa lãnh sự Trung Quốc cho giấy tờ của Trung Quốc để sử dụng tại Việt Nam

Các giấy tờ do Trung Quốc cấp không thuộc diện được miễn hợp pháp hóa lãnh sự phải được Bộ Ngoại giao Trung Quốc chứng nhận và phải được Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc hợp pháp hóa lãnh sự mới có thể sử dụng tại Việt Nam.

Các giấy tờ thường được hợp pháp hóa lãnh sự Trung Quốc là bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm các loại, lý lịch tư pháp, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, phiếu thương nghiệp,…

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ ☎0983080685  để được giải đáp